Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Politisk organisering

Politisk organisering

Operative råd og utvalg per 2017

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Administrasjonsutvalget
 • Kultur- og idrett- og frivillighetsutvalget
 • Oppvekst- og utdanningsutvalget
 • Helse- og omsorgsutvalget
 • Teknisk utvalg
 • Klima-, økologi- og samferdselsutvalget
 • Formannskapets behandling av kommunestyresaker
 • Attføringsutvalget
 • Eldrerådet
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Valgstyret

Se vedlegg «Oversikt over tidligere råd og utvalg» for oversikt over tidligere råd og utvalg

Laster...