Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Lørenskog kommune

Lørenskog hus-800px

Lørenskog betyr "grenseskogen mot leireheimen". Lørenskog er en innlandskommune i Akershus fylke. Lørenskog kommune har en befolkning på ca. 45 945.

Lørenskog kommune er 70,5 km2 stor og grenser til kommunene Oslo, Enebakk, Rælingen og Lillestrøm.

Omtrent all bebyggelse ligger i den nordlige tredjedelen av kommunen. Innbyggerne er for det meste samlet på 15% av arealet i kommunen og en velutviklet infrastruktur dekker bo og næringsområdene. I denne delen ligger jernbane og motorvei som knytter kommunen til Oslo i vest og Romerike i øst.

Til Oslo sentrum er reisetiden med tog, buss eller bil ca. 15 minutter. Jordbruksarealene ligger som en "buffer" mellom marka i sør og bebyggelsen i nord.

Lørenskog kommune er en stor arbeidsplass med ca. 2 500 ansatte.

Du kan finne oppdaterte nøkkeltall om Lørenskog kommune hos Statistisk sentralbyrå.

Kommunens hjemmeside

Historie

I 1908 ble Lørenskog etablert som egen kommune skilt ut fra Skedsmo. Skogen og sagbruket var næringsgrunnlaget for godseierkulturen i sør, jordbruket var fundamentet for bygdekulturen i midten og industrien og handelsnæringen i Osloområdet var grunnlaget for forstadskulturen langs jernbanen og hovedvegene i nord. 

Mens de to andre kulturene gradvis svant hen, fortsatte forstadsbebyggelsen å vokse til den nå helt dominerer inntrykket av Lørenskog. De som flyttet inn arbeidet stort sett i Oslo. For dem ble Lørenskog muligheten til å realisere drømmen om eget hus, fjernt fra leiegårdene på Oslos østkant, der flesteparten kom fra. Ønsket om å bevare en identitet som bygd i kontrast til storbyen Oslo har likevel lenge stått sterkt. 

I Lørenskogs historie har det også ligget et spenningsforhold mellom ønsket om å gi rom for industri og næringsliv med solide og mange arbeidsplasser på den ene siden, og å gi rom for gode og trygge bomiljøer, for rekreasjon og friluftsliv på den annen. Dette har ikke alltid vært lett å forene, men resultatet er likevel at Lørenskog nå har nesten like mange arbeidsplasser som yrkesaktive. 

Etter hvert har interessen for å få etablert industriarbeidsplasser skiftet til handels- og servicenæringer. Med etableringen av Sentralsykehuset i 1960 kom Lørenskog for alvor på kartet som lokaliseringssted for arbeidsplasser. Fra å være en stor utpendlingskommune gir Lørenskog i dag mange arbeidsplasser både for Oslofolk og for folk fra nabokommunene. Beliggenheten på aksen Oslo-Lillestrøm-Gardermoen og ved motorvegnettet gjør kommunen attraktiv for en rekke virksomheter, spesielt for transportbedrifter.

På slutten av det 20. århundre har mye av Lørenskogs identitet blitt knyttet til den sterke handelsnæringen i kommunen. Lørenskog er blitt et sted hvor folk fra både Groruddalen og Romerike drar for å fylle sine handlevogner.