Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner historisk arkiv

Med historisk arkiv menes papirarkiver som er levert fra sektorene og til dokumentsenteret og som er plassert i fjernarkiv/depotarkiv i kommunen. 

Laster...