Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Mandat, formål og målsetting

Arkivplanen skal sikre at Lørenskog kommune ivaretar sitt arkivansvar jf. arkivloven § 6. Som offentlig organ skal kommunen til enhver tid ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 4. Denne versjonen av arkivplanen gjelder fra september 2018.

Arkivplanen inngår i Lørenskog kommunes internkontroll. Hensikten er å sikre at kommunens dokumentasjon blir forsvarlig forvaltet i tråd med lovpålagte krav, kommunens egne behov, historiske behov og andre dokumentasjonsbehov.

Dokumentasjonspolicy for Lørenskog kommune ble vedtatt i rådmannens ledermøte i juni 2018, og er det øverste styrende dokumentet i arkivplanen. 

Du kan laste ned hele dokumentasjonspolicyen her: 

Dokumenthierarki i arkivplanen

Laster...