Arkivplan.no

RUTINER

Rutinene beskriver når en oppgave skal utføres, hvordan den skal utføres og hvem (hvilken rolle) som har ansvar for de ulike delene av oppgaven.

Post- og arkivrutiner Acos WebSak: Rutiner for den daglige behandlingen av post og dokumenter i organisasjonen, som dokumentsenteret har ansvar for.

Post- og arkivrutiner øvrige fagsystemer: Rutiner for den daglige behandlingen av post og dokumenter, som øvrige virksomheter har ansvar for.

Periodiske rutiner: Arkivrutiner som ikke blir utført daglig, men periodevis. Det vil f.eks være rutiner som periodisering, arkivavgrensing, restanseoppfølging o.l.

Spesialrutiner: Rutiner for særskilte hendelser, f.eks ved brann, oversvømmelse, soppangrep o.l. samt rutiner som gjelder spesielle arkivdeler.

Laster...