Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Framfinningssystemer

Arkivnøkler

2016 – d.d: Kommunenes arkivnøkkel — K-koder 2016- 2020

2012 – 2015: Kommunenes arkivnøkkel — K-koder 2012- 2015

2007 – 2011: Kommunenes arkivnøkkel — K-koder 2007- 2011

2003 – 2007: Kommunenes arkivnøkkel — K-koder 2003

Kommunenens arkivnøkkel – KS -  K-koder (1996)

Arkivnøkkel for kommunene, Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite – NKS (1975)

Arkivplan for kommuneadministrasjon – NHF (1968) med stikkord register (1969)

Arkivplan for kommuneadministrasjon – NHF (1963)

Arkivsystem for den kommunale sentraladministrasjon (1950)

Roalds kommunale arkivsystem (1935)(pdf/A finnes)

 

Andre gjenfinningssystemer

Reguleringsplaner for kommunen – kommunens egne nummereringssystem

Anleggsnummer for kommunale bygg og anlegg

Objektkode for kommunale boliger

Fødselsnummer/fødseldato for å søke frem personer (f.eks. personalmapper, klientmapper og lignende)

 

Journaler og journalsystem

Sak/arkivsystem med journalperiode

01.03.15 – dd                          Acos Websak Fokus

01.12.05 – 28.02.15                 Acos Websak historisk

01.04.99 – 30.11.05                 Forum WinSak

1990 – 1998                            Sofie

 

Journalenheter

01.12.16                                  SNR – Samarbeidsrådet Nedre Romerike

01.03.15 – dd                           Postmottak Lørenskog Kommune

Journalenheter Websak historisk

01.12.05 -28.02.15                   BET – Bygg og eiendomstjenesten

01.12.05 -28.02.15                   HTJ – Helsetjenesten

01.12.05 -28.02.15                   KTJ – Kulturtjenesten

01.12.05 -28.02.15                   POT – Pleie og omsorgstjenesten

01.12.05 -28.02.15                   SEN – Sentraladministrasjonen

01.12.05 -28.02.15                   SOT -  Skole og oppveksttjenesten

01.12.05 -28.02.15                   TST – Velferds og inkluderingstjenesten

01.12.05 -28.02.15                   TTJ – Tekniske tjenester

01.12.05 -28.02.15                   UTJ - Utbyggingstjenesten

        

Arkivdeler i Websak

Nr

Arkivkode

Betegnelse

Åpnet

Lukket

1

SAK2

Saksarkiv

2015

 

2

MBREV2

Målebrevsarkiv

2015

 

3

GBNR2

Gårds og bruksarkiv

2015

 

4

REG2

Reguleringsarkiv

2015

 

5

ELEV2

Elevmappe, aktiv

2015

 

6

A_ELEV

Elevmappe, avsluttet

2015

 

7

PERS2

Personalmappe aktiv

2015

 

8

A_PERS

Personalmappe avsluttet

2015

 

9

ANLEGG2

Anleggsarkiv

2015

 

10

INVPRO2

Investeringsprosjekter

2015

 

11

KASSA2

Kommunekassa

2015

 

12

MØTE2

Møtedokumentasjon

2015

 

13

RUND2

Rundskrivsarkiv

2015

 

14

KONTR2

Kontrakter, aktive

2015

 

15

AKONTR

Kontrakter, avsluttede

2015

 

16

BOST

Bostøtte for vanskeligstilte

2015

 

17

START

Lån og tilskudd for kjøp og utbedring av bolig

2015

 

18

KOMBO

Utleie av kommunale boliger til innbyggere

2015

 

19

SNR-Sak

SNR-Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

2016

 

 

Arkivdeler i Websak historisk

Nr

Arkivkode

Betegnelse

Åpnet

Lukket

1

SAK

Saksarkiv

2005

 2015

2

MBREV

Målebrevsarkiv

2005

 2015

3

GBNR

Gårds og bruksarkiv

2005

 2005

4

REG

Reguleringsarkiv

2005

 2015

5

ELEV

Elevarkiv

2005

 2015

6

PERS

Personalarkiv

2005

 2015

7

ANLEGG

Anleggsarkiv

2005

 2015

8

INVPRO

Investeringsprosjekter

2005

 2015

9

KASSA

Kommunekassa

2005

 2015

10

MØTE

Møtedokumentasjon

2005

 2015

11

RUND

Rundskrivsarkiv

2005

 2015

12

RYDDE

Arvtakerarkivdel i historisk base

2015

 

 

Arkivdeler i Forum Winsak

Nr

Arkivkode

Betegnelse

Åpnet

Lukket

1

BT

Bygge- og vedlikeholdstjenesten

1999

 2015

2

HT

Helsetjenesten

1999

 2015

3

KT

Kulturtjenesten

1999

 1999

4

PT

Pleie- og omsorgstjenesten

1999

 2015

5

SA

Sentraladministrasjon

1999

 2015

6

SO

Skole- og oppveksttjenesten

1999

 2015

7

ST

Sosialtjenesten

1999

 2015

8

TB

Tekniske tjenester, Blåkollen

1999

 2005

9

TI

Enhet for tiltak og sosiale tjenester

1999

 2005

10

TS

Test

1999

 2005

11

TT

Tekniske tjenester

1999

 2005

12

UT

Utbyggingstjenesten

1999

 2005

13

XX

Arvtakerarkivdel i historisk base

1999

 2005

 

Planarkivet

Denne arkivserien består av det gamle planarkivet med tilhørende kart. Kartet med soneinndeling er en del av oversikten over arkivet. Den gamle grensen mellom område 22 og 23 er stiplet inn på kartet (det var en veiregulering der, som er opphevet). Lørenskog sentralområde er også stiplet inn.

For oppslag i dette arkivet finnes listen «Planarkiv påbegynte planer» er en liste over alle påbegynte reguleringsplaner. De første 14 sidene er planer opprettet i dette gamle arkivet.
I 2008 kom ny Plan- og Bygningslov, så fra 2009 endret kommunen nummereringssystem, planene ble nå nummerert på årstall for opprettelse av plan – fortløpende (side 15 og 16). De stadfestede planene får så et stadfestingsnummer/plannummer fortløpende (side 17).

Side 18 gjelder kontraktsbestemmelser, rundskriv eller vedtekter som kan ha ligget i bakgrunnen for planbehandlingen.  

Listen «Planarkivet – Stedfestede reguleringsplaner» lister opp alle stedfestede/egengodkjente reguleringsplaner og vedtatte bebyggelsesplaner kronologisk.

Det er to fysiske arkiv for plansaker: Fjernarkiv i kjelleren på Rådhuset som inneholder bakgrunnsdokumenter i hovedsak, samt vedtaksdokumenter for opphevede planer. I hvelvet oppe i 5. etg. ligger vedtaksdokumenter.

Alle plandokumentene skal legges tilgjengelige i GIS/LINE Planarkiv. De gamle analoge planene scannes og legges ut. De nyere tas fra utvalgssakene/kommunestyresakene eller WebSak-arkivet og legges ut. (Dette er en jobb som Teknisk sektor holder på med for øyeblikker).

Alle oppslagslister til Planarkivet ligger vedlagt.

Barnevern

Papirarkivet fra perioden før barnevernet gikk over til fullelektronisk arkiv (Visma VSA), er i sin helhet avlevert til fjernarkivet. Denne arkivserien inneholder klientmapper for Barnevernstjenesten. Det er Barnevernstjenesten som har listeført klientmappene i denne før de blir avlevert til Fjernarkivet.

Det er gjennomført 5 avleveringer og mappene er sortert alfabetisk. I hver arkivboks ligger det en alfabetisk liste over innholdet i boksen.

Sosialkontoret (før NAV)

Det tidligere sosialkontoret tilhørte velferds- og inkluderingstjenesten (VIT) i kommunen. Klientopplysninger finnes i papirarkiver. Deler av papirarkivet er avlevert til fjernarkivet. Resten er under ordning/klargjøring til avlevering til fjernarkivet. 

Stikklednings- og rørarkivet

En egen arkivserie, som det nå jobbes med å få inn i Websak. Per i dag ligger den tilgjengelig på et weblager. (Weblager fra Dansk scanning) Det er foretatt et uttrekk fra Weblager, og arbeid med å få uttrekket inn i Websak er igangsatt.

Laster...