Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Fjernarkiv / bortsettingsarkiv

Lørenskog kommune har ikke avlevert noe av sitt arkivmateriell, men har deponert byggesaksarkivet til IKA Opplandene for oppbevaring og digitalisering.

Avsluttede arkiver for øvrig oppbevares i arkivlokaler flere steder i Lørenskog kommune. Materialet er plassert i ulike rom, og er delvis ordnet. Lokalene tilfredsstiller alle lovpålagte krav (riksarkivarens forskrift, kapittel 2) til lokale for fjernarkiv/bortsettingsarkiv (riksarkivarens veiledning).

Totalt antall hyllemeter arkivmateriale er i overkant av 3000. 

Periodisering

Arkivdeler perioden 01.03.15 – dd

Alle arkivdeler i WebSak er fullelektoniske fra denne dato, med unntak av kontrakts- og avtalearkivet hvor orginalavtaler blir oppbevart i papirversjon.

Arkivdeler perioden 01.12.05 – 28.02.15

I denne arkivperioden er det blandet arkiv. Perioden må ryddes og ordnes. Og uttrekk fra perioden må gjennomføres. Det er papirarkivet som er det gjeldende arkivet.

Arkivdeler perioden 1999 - 31.11.05

Dokumentene oppbevares i fjernarkiv – bortsatt sektorvis / avdelingsvis. Arkivene var desentralisert og de forskjellige sektorer / avdelinger hadde ulik praksis med hensyn til bortsetting.

Periodene(-e) før < 1999

Perioden (-e) før 1999 er av ulik periodelengde. Dette fordi arkivene var desentralisert og de forskjellige sektorer / avdelinger hadde ulik praksis med hensyn til bortsetting.

Laster...