Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

IT-politiske føringer

Lørenskog kommune følger IT-politiske føringer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i digitaliseringsrundskrivet (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2623277/) der det ikke er grunner til å gjøre noe annet. 

 • Sett brukeren i sentrum
 • Gjennomfør digitalt førstevalg
 • Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon
 • Følg opp informasjonssikkerheten
 • Bygg inn personvern
 • Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger
 • Bruk digital postkasse til innbyggere
 • Følg krav om arkitektur og standarder
 • Grenseoverskridende tjenester
 • Ta i bruk elektronisk faktura
 • Lag sourcingstrategi

Felleskomponenter

Som et ledd i dette er følgende felleskomponenter tatt i bruk: 

 • ID-porten
 • Altinn
 • Digital postkasse til innbyggere
 • Kontakt- og reservgasjonsregisteret
 • Det sentrale folkeregisteret
 • Enhetsregisteret
 • Matrikkelen

Lørenskog bruker også fellesløsninger fra KS og Posten:

 • SvarInn
 • SvarUt
 • Postens e-signeringsløsning
Laster...