Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

FORMÅL OG UTVIKLING

De kommunale arkivene dannes/skapes av flere årsaker:

  • daglig hjelpemiddel for administrasjonen og politikerne
  • dekke informasjonsbehov og dokumentere forvaltningens handlinger
  • ivareta innbyggernes rettigheter
  • av hensyn til ettertiden og historien

Arkivplan er lovpålagt fordi den bidrar til å oppfylle arkivlovens hovedhensikt - å sikre arkivene (arkivloven § 1).

Arkivplanen har flere formål:

  • kvalitetssikre kommunens arkiv og dokumentforvaltning
  • sikre innbyggernes krav til offentlighet og innsyn i forvaltningens saksbehandling
  • gi ettertiden uvurderlig oversikt over arkivmessige forhold i kommunen
Laster...